I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖSSM: Kungliga Örlogsmannasällskapets äldre medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1771 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ur Hildebrand II s. 214 nr 117:

Diameter: 33mm

"Detta sällskap stiftades, på förslag af Kapten-Löjtnanten Fredrik Vilhelm Leijonancker, i Stockholm d. 15 Nov. 1771 af unga Amiralitets officerare, men flyttades 1785 till Carlskrona, och erhöll kongl. stadsfästelse d. 9 Maj 1805. Sällskapets bestämmelse är att bidraga till fullkomnande af sjökrigs vetenskapen. Dess Handlingar började utgifvas 1787."

"Åts. MED FÖRSTÅND OCH STYRKA. En grupp af skeppsinventarier (roder, ankar, spel) och vapen (kanon, kulor) på en hafstrand. Vid sidorna klippor. På hafvet seglande ett skepp och en galèr. På fästet skyar. I afskärn.: 1771.
Fråns. ÖRLOGS MANNA SÄLLSKAPETS MINSTA ÄRKÄNSLA i 5 rader."

Den av Örlogsmannasällskapet år 1999 fastställda nya medalj (guld, silver o brons) bygger motivmässigt på denna äldre medalj som utdelades som prisbelöning för "godkända svar på uppgifna frågor i ämnen rörande sjökrigs vetenskapen".
(Berch 314: 5. Sst. pag. 850.).

Bärandesättet är okänt men vid denna tid borrades ofta ett hål upptill på liknande medaljer och en metallögla träddes i hålet varefter medaljen anbringades på band eller kedja. Av överskådlighetsskäl har medaljen blivit angiven med Örlogsmannasällskapets nuvarande band.

Medaljen finns i olika varianter och stampar samt med olika frånsidestexter.

Jubileumsminnestecknet från 1971 har diameter 48 mm och väger 50 gr, nedan. 

Uppladdad: 2012-05-08 00:01:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-08 00:02:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-08 00:02:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-08 00:02:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-18 10:46:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-18 10:46:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-23 10:47:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-23 10:47:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-06-20 20:50:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-20 20:51:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-11 21:19:45, av: Richard Nyström.Jubileumsminnestecknet från 1971 har diameter 48 mm och väger 50 gr,

Uppladdad: 2019-07-11 21:20:02, av: Richard Nyström.Jubileumsminnestecknet från 1971 har diameter 48 mm och väger 50 gr,

Kommentarer: