I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

StefanGM: Svenska kyrkans förtjänstmedalj - Stefansmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1990 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj i förgyllt silver buren i purpurband.

Medaljen utdelas till företrädare för och medlemmar av Svenska kyrkan som gjort förtjänstfulla insatser i kyrka och samhälle kan Stefansmedaljen utdelas. Medaljen tillkom på initiativ av ärkebiskop Bertil Werkström, utformades i samråd med Kungl. Maj:ts Orden och dess stadgar erhöll nådigt tillstånd av Hans Majestät Konungen den 1 oktober 1990. Stefansmedaljen utdelas i ett antal som bestäms av ärkebiskopen av Uppsala, dock högst tre medaljer per år. Medaljen utgör Svenska kyrkans högsta utmärkelse och är uppkallad efter den förste ärkebiskopen Stefan. Till medlemmar i andra kyrkor utdelar ärkebiskopen S:t Eriks plakett.

Stefansmedaljen instiftades den 1 oktober 1990. Ärkebiskopen delar ut den till företrädare för och medlemmar av Svenska kyrkan, för förtjänstfulla insatser i kyrka och samhälle. Medaljen är av förgyllt silver i form av en spetsoval, och uppkallad efter den förste ärkebiskopen av Uppsala, Stefan, som verkade år 1164-1185.

Litteratur

B.-O. Kälde och L.O. Lagerquist, "Stefansmedaljen" i: Svensk numismatisk tidskrift 1994, nr 3.
O. Bexell och T. Harlin, Bengt Olof Kälde - kyrkokonstnär och heraldiker, 2006, sid. 55.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-01 14:33:25, av: Richard Nyström.Stefansmedaljen

Uppladdad: 2012-10-01 14:34:23, av: Richard Nyström.Ärkebiskopen Anders Wejryd och samekvinnan Eva Teilus Rehnfeldt, Funäsdalen. Medaljen överlämnad vid kyrkomötets öppnande i Uppsala den 25 september 2012.

Uppladdad: 2012-10-01 14:35:14, av: Richard Nyström.Detalj från bilden ovan

Uppladdad: 2012-10-01 14:36:00, av: Richard Nyström.Stefansmedaljen i herrband

Uppladdad: 2012-10-01 14:38:44, av: Richard Nyström.Ärkebiskop Stefans sigill - inspirationen till medaljens åtsida

Uppladdad: 2014-09-06 00:40:04, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2015-08-24 23:05:56, av: Richard Nyström.Åtsida - minnesjetong

Uppladdad: 2015-08-24 23:06:27, av: Richard Nyström.Frånsida - minnesjetong

Uppladdad: 2015-09-08 20:33:02, av: Richard Nyström.Medaljör

Uppladdad: 2017-10-31 19:51:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2013-06-14 11:54:04Peder Peterson
Civil dekoration ej tillåten att bäras till uniform. Flyttas tillsvidare till historiska.