I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VbottenregMSM: Västerbottens regementes minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Västerbottens regemente I 20/Fo 61

Medaljen är rund. I skölden en vildman som bär en klubba på höger axel. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över två korslagda svärd.
Inskription: Västerbottens regemente.
Inskription på frånsidan: 1624-2000. De hafwa aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt. Minnesmedalj.


 

Uppladdad: 2010-03-22 17:58:40, av: PeO Sandberg.foto: Armémuseum

Uppladdad: 2016-05-05 18:58:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-05-05 18:58:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-05-05 18:59:16, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2016-05-05 18:59:44, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2019-07-22 15:13:14, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong 45 mm

Uppladdad: 2019-07-22 15:13:28, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong 45 mm

Kommentarer: