I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

WSFGM/SM: Wermländska Sällskapets i Stockholm förtjänstmedalj i guld/silver   Sverige

Instiftad år: 1946 Valör: Silver
Ytterligare information:
Guldversionen har guldkrona och silvermedaljen har silverkrona.

Denna medalj förekom tidigare i vitt band med en blå rand på vardera sidan. Enligt bild nedan har medaljen numera band kluvet i blått, vitt och blått.

Hette förut "förtjänstmedalj" men kallas sedan 27 april 1953 för "förtjänsttecken" (s. 170 i skrift nedan). medaljen f ö avbildad i skriften nedan på s. 165.

Sällskapet grundades år 1816. Förtjänstmedaljen instiftades 1946 "vid högtidlighållandet av Sällskapets 130-åriga stiftande till hugfästande av H. M. Konungens tid som Hertig av Värmland åren 1858-1907".

Första exemplaret tilldelades Gustav V, (s. 248 i skrift nedan).

Sällskapet instiftade 27 april 1953 en silverplakett (s. 170).

Källa: Wermländska sällskapet i Stockholm 150 år. (1966). Karlstad: H. Anderssons bokh. (distr.).


 

Uppladdad: 2015-03-29 22:14:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-03-29 22:14:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-02 11:09:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-02 11:10:07, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2013-03-02 11:10:26, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-06-17 01:25:32, av: Richard Nyström.Åtsida - breda ränder

Uppladdad: 2013-06-17 01:25:53, av: Richard Nyström.Frånsida - breda ränder

Uppladdad: 2013-09-03 12:35:30, av: Jonas Arnell.Bosse Parnevik efter mottagande av WSSM 2007.

Uppladdad: 2015-08-14 22:36:51, av: Richard Nyström.Annan av sällskapet utdelad medalj/teckeni guld.

Uppladdad: 2016-01-15 01:30:17, av: Richard Nyström.Kotiljon, diameter 18 mm

Uppladdad: 2016-01-15 01:30:41, av: Richard Nyström.Kotiljon, diameter 18 mm

Uppladdad: 2017-05-18 20:35:13, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-16 20:10:23, av: Richard Nyström.
Kommentarer: