Fritextsök medalj:

 

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens minnesmedalj i guld av 15:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1827 Valör: Guld
Ytterligare information:
Minnesmedalj med diameter 51 mm (15:e storleken). Ej bärbar.

Kungl. Krigsvetenskapsakademien grundades 1796. Akademiens medalj fastställdes första gången 1829. Det var en medalj i ordets gamla betydelse, det vill säga en myntliknande plakett som inte var bärbar. Medaljens åtsida visar konung Karl XIV Johans vänstervända bröstbild och frånsidan visar Minerva stående på ett svärd och en treudd. När konungen avlidit beslöt akademien att Karl XIV Johans bild skulle behållas och inte, som brukligt är, ändra bild till den regerande monarken. 1987 ändrades bestämmelserna så att KKrVA belöningsmedalj gjordes bärbar, medaljen förseddes med kunglig krona med två snedställda bladornament. Medaljen skulle bäras i orangegult band. Denna färg förknippas med Kungl. Krigsvetenskapsakademien genom ”gula tidskriften”. Mellan 1988 och 1995 utdelades 6 belöningsmedaljer i guld och 47 i silver. Nästa förändring genomfördes i anslutning till akademiens 200-årsjubileum, 1996. Dels instiftades den ”stora belöningsmedaljen” i 15-storleken att bäras om halsen dels ändrades medaljbandet till gult med ett mellanblå rand vid vardera sidan, den blåa färgen är något ljusare än Svärdsordens flaggblå.

Åtsida: porträtt av Karl XIV Johan med omskrift.

Frånsida: INGENIO ET FORTITUDINE - REGia ACADemia SCIENTiarum MILITarium SVECiae.
Översättning: Genom snille och tapperhet - Sveriges Kungl. Krigsvetenskapsakademi.

Ref: 1) Hildebrand II s. 363-365 Nr. 78. 2) Fäderneslandets Försvar - Kungl. Krigsvetenskapskademien 1796-1996 (jubileumsskrift), Medaljer jetonger och emblem, av Bengt Sjöberg, s. 391-397.

(RN)


 

Uppladdad: 2013-02-27 21:20:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-27 21:20:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2017-11-28 15:03:26Richard Nyström
I princip ja men vissa medaljer som inte är bärbara har såpass stark anknytning till bärbara: det kan vara att de är gjorda med samma verktyg och hör till samma medaljfamilj att de inte utan vidare ska avlägsnas. Det ska räcka med ett tydligt påpekande att de är icke är bärbara om bara utseendet är identiskt. Det finns ett gränsland där inte allt är hugget i sten.
Jetong betyder inte alltid medalj men kan ibland också vara medalj. Inga vattentäta definitioner. På 1700-talet kunde bärbabara medaljer ibland t ex kallas jetonger.
2017-11-28 11:19:22Mikael Sundbom
Kopierar in texten som står på förstasidan på medalj.nu

"medalj.nu är ett initiativ till en heltäckande databas för samtliga ordnar, dekorationer, medaljer och utmärkelsetecken som kan bäras till uniform och till civil högtidsdräkt."

Denna utmärkelse är ej bärbar.
Jag anser att denna typen av "medalj" bör ligga i en annan kategori och inte bör blandas med bärbara medaljer.
2017-11-27 21:54:17.
Nja, den bör inte finnas under varken jetonger, plaketter eller bärbara medaljer. Det är inte en jetong eller plakett utan just en klassisk medalj.
2017-11-27 13:26:24Mikael Sundbom
Ej bärbar medalj bör flyttas till kategori Jetonger och placketter.