I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Segermedalj över striden vid Roslau nära Dessau 1813   Tyskland Kerserliga staterna och tidigare (-1919)

Instiftad år: 1813 Valör: Silver
Ytterligare information:
Slaget vid Roslau nära Dessau ägde rum den 29 september 1813.

"Svenske General-Löjtnanten Friherre Johan August Sandels försvarade med tre Svenska bataljoner en vid Roslau, till skydd för Norra Tyska armeens gång öfver Elbefloden, uppförd broskans och fördref en af Ney (Fursten af Moskwa) framskickad korps af 8,000 man, af hvilka 1,500 förlorades".

Denna medalj är av 1 1/2 storleken och präglades hos firman Loos i Berlin som en del i deras serie på 68 små medaljer över händelser 1813-1815.

Åtsida: GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN. Segergudinnan flygande med ett flammande svärd i högra och en lagerkrans i vänstra handen.

Frånsida: BEI ROSLAU DURCH SANDELS D. 29 SEPT. 1813., i sex rader.

Ref: Hildebrand II, s. 330-331 Nr 14.


 

Uppladdad: 2011-09-19 07:26:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-19 07:27:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-11-23 09:59:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-11-23 09:59:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: