I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Central African Republic Order of Recognition   Centralafrikanska republiken

Instiftad år: 1962 Valör: Guld
Ytterligare information:
Officiell orden i Centralafrikanska republiken. Instiftad 21 maj 1962. Tilldelas för särskilt förtjänstfulla gärningar för landet. Orden har två grader: riddare och officer.

Svenska styrkan i EUTM RCA fick medaljen vid ett tillfälle 2017/2018, vilka ska ha medgivits bärandetillstånd av HKV.


 

Uppladdad: 2018-10-21 19:35:57, av: Jacob Johansson.Åtsida

Kommentarer: