I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

JvgDvMSM: Järnvägarnas driftvärns minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2005 Valör: Silver
Ytterligare information:
Driftvärnet bildades 1944 vid Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB). Driftvärn bildades därefter snabbt vid samhällsviktiga instanser som Postverket, Televerket, Statens Vattenfallsverk och Statens Järnvägar. Driftvärn fanns också vid Försvarets materielverk och Sveriges Radio, med flera instanser.
I takt med att hotbilden mot landet ändrades, främst på grund av att det kalla kriget upphörde, samtidigt som många av instanserna med driftvärn bolagiserades eller privatiserades, minskade intresset för driftvärnet. Detta fick som följd att organisationen sjönk från cirka 20 000 personer år 1990 till cirka 1 500 person år 2004.
Inför försvarsbeslutet 2004 föreslogs det av Regeringen Persson att bland alla förändringar inom Försvarsmakten att Driftvärnet skulle avvecklas, detta på grund av organisationens minskade betydelse samt att den kostade pengar att driva och underhålla.[2]
Sommaren 2005 lades därför driftvärnet ner vid en ceremoni vid Hemvärnets stridsskola (HvSS). Den kvarvarande personalen övergick då till Hemvärnet.


 

Uppladdad: 2007-08-28 13:19:22, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2018-10-29 22:31:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-29 22:31:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: