Fritextsök medalj:

 

HvBM: Hemvärnets bronsmedalj med två stjärnor (andra tilldelningen)   Sverige

Instiftad år: 2006 Valör: Brons
Ytterligare information:
Medaljen instiftades under 2006 på initiativ av rikshemvämsrådet. Motivet för att instifta ytterligare en utmärkelse utöver de befintliga hemvärnets silvermedalj och hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj är att det behövs en medalj som även kan komma soldaten till del och som det går snabbt att besluta om och dela ut. En erkännansvärd gärning eller värdefull insats skall på ett skyndsamt sätt kunna belönas med denna utmärkelse.

(Beslut av rikshemvämschefen 2007-01-16, Hkv 16 991:62356)

Medaljen kan tilldelas en och samma person tre gånger, vilket markeras med metallstjärnor på medaljband och släpspänne.


 

Uppladdad: 2011-04-30 23:27:18, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2018-02-28 13:36:00Mikael Sundbom
Borde inte förkortningen vara HvBMm2stjärn