I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SVKGM: Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1929 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sjövärnskårernas riksförbunds förtjänstmedalj i guld (SVKGM) av 8:e storleken (oval)
Nådigt tillstånd 1929-01-23/1941/1951/1974/1982
Band: mörkblått med två breda gula ränder på vardera sidan
Sveriges frivilliga motorbåtskårs förtjänstmedalj i guld (SvFMGM) 1929-1941
Sjövärnskårens förtjänstmedalj i guld (SVKGM) 1941-1982


 

Uppladdad: 2011-06-20 01:45:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-20 01:45:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-08-10 18:50:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-10 18:51:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-01 13:29:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-07 00:50:39, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-05-07 00:50:56, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2017-09-07 20:50:49, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2017-09-07 20:51:17, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2019-07-11 19:54:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 19:55:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-11 19:56:49, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 20:05:08, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer:
2013-06-05 11:57:26Richard Nyström
Det finns många olika möjliga förklaringar till detta:
a) i pappersexercisen t ex bärandeansökan etc till en medalj kan det stå en sak, men vid tillverkningsstadiet har det blivit en förskjutning åt annan nyans (ljusare/mörkare). Det sker avvikelser - bandfärg är ingen exakt vetenskap...
b) vissa band kan ibland utsätts för naturlig blekning eller kemisk förändring över tiden. Då får man titta inne i bandtyget där ljus inte har påverkat för att få fram rätt bedömning.
c) leverantörsbyte till medalj. En och samma medalj kan ha olika bandnyanser beroende på successionen av tillverkare över tiden.
d) beskrivning kontra verklighet stämmer ibland inte.
e) bandleverantören kanske inte kan få fram exakt rätt färg (det blir mycket dyrare); alltså avtalas det om ett billigare band med något förändrad nyans. Det finns många exempel där utgivaren av en medalj tom ändrar band till något helt annat utan att rapportera förändringen. Det förekommer ibland även rena "kapningar"; t ex hemvärnets band har dykt upp på andra medaljer (riksdagsmedaljen, polisidrottsförtjänsttecknet m fl).
f) ytterligare variabler.
2013-06-05 00:32:04Sara Backlund
I beskrivningen av dessa medaljer står det att bandet är mörkblått med två st gula ränder på vardera sida. Men jag tycker det genomgående verkar vara ljusblått.
2013-06-05 00:26:31Sara Backlund
Sjövärnskåren bildades 1941 som en militär organisation ur Riksorganisationen Sveriges frivilliga motorbåtskår (SFMK). 1974 ombildades kåren till en ny frivillig försvarsorganisation med namnet Sjövärnsföreningarnas Riksförbund (SVF RF). 1981 byttes namnet till Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) i samband med att kåren det året upphörde att vara en militär organisation.
2009-12-23 17:12:35Stefan Nilsson
Utdelas efter beslut av Sjövärnskårernas Riksförbunds medaljkommité efter att lokal kårordförande årligen lämnat förslag på medaljörer.
2009-12-23 14:53:28Stefan Nilsson
Utdelas av SVKRF, Sjövärnskårernas Riksförbund.