Fritextsök medalj:

 

SKMLSM: Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 2016 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj 8:e storleken (diameter 31 mm) tillverkad av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond delar årligen bidrag till projektinriktad verksamhet inom det frivilliga försvaret och annan därtill anknuten verksamhet. Det nuvarande namnet antogs år 1996.
Fonden grundades 1914 på Kronprinsessans initiativ och hette då "H.K.H. Kronprinsessans Förening för det frivilliga arbetet för landstormsmäns beklädnad m.m., eller Beklädnadsföreningen".
Enligt reglementet 2 § står det "Hans Maj:t Konungen utser ordförande i centralrådet. Överbefälhavaren utser för tre år en ledamot jämte suppleant för denne". Stiftelsen delar även ut minnesplaketter i guld, silver och brons för förtjänstfulla insatser inom frivilligförsvaret. Dessa har diameter 50 mm.

Kronprinsessan Margareta 1882 - 1920
Margareta var dotter till hertigen av Connaught - bror till kung Edward VII i Storbritannien - och hans maka Louise Margarete av Preussen.
Hon mötte sin blivande make dåvarande prins Gustaf Adolf första gången under en resa till Egypten tidigt 1905. Prinsen var i Egypten för avslutande arkeologiska studier. Efter endast kort tids personlig bekantskap kungjordes deras förlovning. Efter dåtidens vana hade den i själva verket planerats under avsevärd tid mellan kungahusen. Sveriges dåvarande kronprinsessa, Victoria, var ju av tysk börd. Bröllopet ägde rum den 15 juni 1905 i London. Prinsparet fick Sofiero i bröllopsgåva av kung Oscar. Sofiero var i behov av reparation och modernisering, något de nygifta omgående började planera, då båda tyckte mycket om naturen kring slottet. Prinsessan var inte bara mycket intresserad av trädgårds och parkarrangemang, hon var också en begåvad konstnär med målning som inriktning - ett intresse som hon delade med sin makes farbror, prins Eugen.
Prinsessan överraskade sin omgivning med att snabbt lära sig svenska. Hennes första officiella uppdrag var att 1905 döpa Kryssaren Fylgia, ett uppdrag som utfördes på god svenska. Hon var djupt troende och därmed kyrkligt engagerad. Utåt Märktes detta särskilt i hennes engagemang vid flyttningen av den engelska kyrkan frän Vasastaden i Stockholm till Djurgården, där kyrkobyggnaden ansågs komma bättre till sin rätt.
Prinsparet - från 1907 kronprinsparet - fick fem barn. Gustaf Adolf 1906, Sigvard 1907, Ingrid 1910, Bertil 1912 och Carl Johan 1916. Kronprinsessan utgav 1915 boken "Vår trädgård på Sofiero" till förmån för husmodersskolor med barnavård, ett tydligt utslag av hennes sociala och humanitära engagemang bl a genom hennes initiativ 1914 till Beklädnadsföreningen (se ovan), och genom hennes insatser för hjälp till engelska och franska krigsfångar under första världskriget.
Under vintern 1919 - 1920 insjuknade kronprinsessan. Senare tillstötte vattkoppor. I slutet av april försämrades hennes tillstånd allvarligt. Kronprinsessan avled stilla på eftermiddagen den första maj 1920 i en ålder av 38 år.


 

Uppladdad: 2016-08-17 00:34:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-08-17 00:35:02, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2016-08-17 00:35:22, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-08-17 00:35:46, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2016-08-17 00:36:04, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2016-08-17 00:36:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-08-17 00:37:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-08-17 00:38:56, av: Richard Nyström.Åtsida minnesplakett guld ca 43 mm

Uppladdad: 2016-08-17 00:39:32, av: Richard Nyström.Frånsida minnesplakett guld ca 43 mm

Uppladdad: 2016-08-17 00:40:30, av: Richard Nyström.Åtsida minnesplakett silver ca 43 mm

Uppladdad: 2016-08-17 00:41:02, av: Richard Nyström.Kronprinsessan Margareta

Uppladdad: 2017-02-24 20:34:01, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong 50 mm i diameter

Uppladdad: 2017-02-24 20:34:20, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsjetong 50 mm i diameter

Uppladdad: 2017-05-25 12:31:33, av: Richard Nyström.Irma Palm tilldelad medaljen av Kronprinsessan 23 maj 2017

Uppladdad: 2017-05-25 12:31:54, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2017-05-25 12:32:16, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-09-26 23:03:50, av: Richard Nyström.Etuibild - dosa med monogram

Uppladdad: 2018-04-22 19:26:10, av: Richard Nyström.Diameter 50 mm

Kommentarer:
2017-06-13 14:00:51Patrik Pettersson
Fick tillslut svar från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfonds kontaktperson:

"Ursäkta det något fördröjda svaret. Efter att ha frågat Kungl. Maj:ts Orden skall medaljen placeras i kategori L...."

Så nu verkar även de veta vilken kategori som medaljen tillhör. Tack Jonas Arnell för dina efterforskningar och information.
2017-05-31 14:52:13Jonas Arnell
Det man möjligen kan fundera över är instiftansår för bordsmedaljen. Möjligen är det detta år som ska räknas som år för bärandemedaljen också.
2017-05-31 14:46:19Jonas Arnell
Har kollat med KMO: detta är inte en medalj i grupp D, eftersom förläningsbeslut inte fattas av H M Konungen i hovprotokoll. Som jag tidigare sagt, det är fem medaljer som ligger i grupp D: detta har inte ändrats.

Det är inte heller en medalj i grupp K, utan L.

Grunden för att tillhöra grupp K ligger inte (enbart) i om medaljen har kunglig krona och/eller porträtt. För att medaljen ska ligga i grupp K måste man ha följt rutinen som gäller för en sådan placering.

Det vill säga, att man inkommer med en skrivelse till riksmarskalken, så att riksmarskalken - förhoppningsvis med hörande av KMO - kan föredra ärendet för H M Konungen och Konungen fattar beslutet om nådigt tillstånd att använda kunglig krona och/eller porträtt. Så har inte gjorts i det här fallet. Om beslutet saknas kan medaljen per definition inte tillhöra grupp K - oaktat hur nära stiftelsen är knuten till Kungahuset.

Vilket - förstås - på intet sätt förminskar äran i att ha erhållit denna medalj.
2017-05-25 17:49:58Jonas Arnell
KMO är instansen som avgör medaljfrågor avseende Hovstaterna Jag har varje vecka kontakt med KMO och de skulle nämnt detta i så fall, då det är en rätt exceptionell fråga.

Eftersom frågan inte varit uppe måste slutsatsen tills vidare vara att det är en medalj i grupp K. + just att grupp D specifikt handlar om hur tilldelningsbesluten fattas (i hovprotokoll).

Jag ska också för säkerhets skull efterhöra specifikt om medaljen.
2017-05-25 14:51:02Patrik Pettersson
Jag kan se om jag kan få fram någon mer specifik källa. Men det jag i alla fall kan återge, så under den efterföljande middagen efter själv utdelningen så kom frågan upp om vilken kategori medaljen tillhörde och då var svaret tydligen D. Det för förvånar även mig, men till jag får andra uppgifter som tyder på motsatsen så är min uppfattning att den tillhör Kategori D.

Samtidigt så finns inte medaljen med på kungshusets hemsida, men det misstänker jag beror på att medaljen är så pass ny.
2017-05-25 14:16:49Jonas Arnell
Grupp D består av i hovprotokollet förlänade Kungl. Medaljer (ordningen sinsemellan beslutad 1978). Eftersom tilldelningsbeslut tas av stiftelsen/fonden, och inte i hovprotokoll, så kan det inte var en medalj i grupp D. Grupp D består av 5 medaljer: SerafGM, Kon:sGM/SM, GMleta, EugGM, CarlGM.
2017-05-25 12:10:59Patrik Pettersson
Jag talade just med en som så sent som tidigare idag förärades denna medalj av H.M. Kronprinsessan Viktoria, och den är kategori D.
2016-08-23 22:38:00Richard Nyström
Stiftelsen har en gång fått kungligt tillstånd för plaketten och verksamhet är nära knutet till Kungen. Det bästa är om Stiftelsen självt svarar än att det spekuleras. Man kan väl säga att Stiftelsen där Kungen utser ordförande fått "carte blanche" att göra medaljer och plaketter och att det givna tillståndet omfattar båda sorter.

Kronprinsessans och prins Daniels bröllopsminnestecken saknar kunglig krona men finns bland minnestecknen, samma med nya medaljer här beskriven. Kungens mor Prinsessan Sibylla hade prinsesskrona på Hörselfrämjandets medaljer. Det är alltså inge exakt vetenskap vi talar om.

Svenska Skyttesportförbundets Bernadotte medalj faller utanför K därför att Folke Bernadotte, obs, ej var medlem av Kungliga Huset (KH) utan medlem av Kungliga Familjen (KF) (där finns det många). Greve Folke Bernadotte var INTE en kunglig person men däremot medlem av kungliga familjen och "utländsk" luxemburgsk greve. Märk väl att det är skillnad. En person kan vara både KH och KF. Men det finns många som är KF med grevliga titlar Bernadotte af Wisborg som inte är KH. Därför ska hans medalj ligga i L, helt riktigt, ej att sammanblande med ovan.

Medaljer med medlemmar av Kungliga Huset, som anges i Hov- resp. Statskalender är "K" eller "D" av bara arten därför att de har kunglig dignitet genom att de föreställer medlemmar av Konungahuset dvs Kung, Kronrins(essa), prins(essa). Kronprinsessan Margareta var medlem av Kungahuset. Ex officio ska KH hamna på medaljer inom kategori K eller D. De måste nämligen ha kungatillstånd explicit eller konkludent.

Greve Folke Bernadotte och Grevinnan Marianne Bernadotte hamnar i L. Prinsessan Birgitta som är "HKH" skulle om hon hade en medalj hamna i "D" eller "K", inte i "L". Däremot skulle hennes syster Prinsessan Birgitta Fru Magnusson hamna i "L" eftersom kungens syster ej längre är medlem av Kungahuset.
2016-08-21 20:14:55Jonas Arnell
Njae, den utdelas inte i hovprotokoll så då är det inte D. D gäller specifikt fem medaljer (SerafM, Kon:sM, GMleta, EugM och CarlM).

Det ser ut som att medaljen är framtagen av stiftelsen själv, som en egenhändig utveckling av de icke bärbara plaketterna. Om det är rätt uppfattat så är jag ytterst fundersam om den ens ska tillhöra grupp K.

För att en medalj ska ingå i grupp K har man tidigare måst ansöka om tillstånd hos H M K via riksmarskalken, numera via KMO för att få anbringa kunglig krona och/eller porträtt och det undrar jag om det verkligen har gjorts? Är det inte gjort ska den tillhöra grupp L. Se ex. Svenska Skyttesportförbundets Bernadottemedalj instiftad 1955 - har alltid tillhört grupp L även om den har kungligt porträtt.
2016-08-17 00:53:54Richard Nyström
Serafimerblått band med broderad vit rand i mitten. Skulle ev vara att klassificera som kategori D.