I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvrifbSM: Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1910 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER UTREDNING

Före 1947 Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj, SvgifrfbSM (NEDAN).
Medaljen är av av 8:e storleken.
Band: mörkblått med två breda gula ränder på vardera sidan.


 

Uppladdad: 2015-10-10 00:56:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-30 20:13:35, av: Richard Nyström.Silvermedaljen utförd som märke

Uppladdad: 2013-06-30 20:15:04, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre medaljen

Uppladdad: 2013-06-30 20:15:36, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre medaljen

Uppladdad: 2013-07-02 00:16:54, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-23 20:41:19, av: Richard Nyström.Åtsida - 1917

Uppladdad: 2019-06-23 20:41:49, av: Richard Nyström.Frånsida - 1917

Kommentarer: