Fritextsök medalj:

 

BodensfoSM(1): Bodens försvarsområdes (Fo 63) hedersmedalj (1)   Sverige

Instiftad år: 1994 Valör: Silver
Ytterligare information:
8:storleken. 1995-2000.

Ersattes med Norrbottens Försvarsområdes (Fo 63) hedersmedalj (2). Se denna.


 

Uppladdad: 2012-12-17 19:01:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-11 19:41:03, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2013-02-15 14:14:59Richard Nyström
Braunstein anger i sin medaljbok från 2007, Utmärkelsetecken på militära uniformer (Statens Försvarshistoriska Museer - Skrift nr 12) sid 96 att färgerna på denna medalj är "Band: Kluvet i blått och vitt".
Den uppladdade bilden visar åtsidan. Frånsidan har vad jag förstår en krans.
Därmed finns det olika bud betr denna medalj. Det kanske står fel i
UniR FM 1996. Med eftersom B har bildbevis, ser det ut som att det står fel i UniR FM 1996.
2013-02-11 19:06:49Jonas Arnell
UniR FM 1996 anger också "band kluvet i vitt och blått" inte "kluvet i blått och vitt...
2008-05-24 18:47:56Michael Elovfsson
Bandet är felvänt om man tittar i reglementsboken ifrån 2007.