Fritextsök medalj:

 

GävlelfbGM: Gävleborgs inskrivningsområdes Landstormsförbund förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före 1943. Senare Gävleborgs befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guld (GävlebfbGM). Nu (GävlebfbGM) Försvarsutbildarna Gävleborg förtjänstmedalj i guld.


 

Kommentarer: