I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LandstSM: Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1922 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tre olika bandvarianter är identifierade till denna medalj, däribland medalj med Kungl. Svärdsordens band. Även olika porträttvarianter förekommer (uniform/bar hals).

Landstormen, ursprungligen "allmän folkresning till landets försvar uppbådad genom stormklockorna" innebärande äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i ett folkuppbåd eller territorialförsvar. I Sverige beslöt riksdagen år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta ålderklasserna, 27-32 åringar, 1892 av de åtta äldsta, 33-40 åringar och från 1914 35-42 åringar. Det var dock en organisation endast på papperet. Först från 1914 genomfördes en utbildning om 5 dagar, dock endast under kort tid efter beslutet. Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillig väg. Åren 1914-18 mobiliserades stora delar av landstormen för försvar av gränser och kuster. Förbanden fick före 1936 inte föras utanför eget och angränsande inskrivningsområde. Från 1936 infördes obligatorisk utbildning om 5 dagar, för befälet dessutom befälsövning om 7 dagar. Under andra världskrigets första år 1939-41mobiliserades åter landstormen. År 1941 slopades uppdelningen av de värnpliktiga i beväring och landstorm. Landstormsrörelsen började år 1903 och avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov. År 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningars centralförbubd, från 1943 Centralförbundet för befälsutbildning, CFB.

1. LandstGM/SM (1922-1943)
2. CFBGM/SM (1943-2006)
3. FöutbGM/SM (2006-)


 

Uppladdad: 2012-03-06 10:50:51, av: Richard Nyström.Åtsida - senare porträtt

Uppladdad: 2012-03-06 10:51:14, av: Richard Nyström.Frånsida - senare porträtt

Uppladdad: 2013-06-29 20:48:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 20:49:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-01 16:25:51, av: Richard Nyström.Åtsida - med Kungl. Svärdsordens band (Armémuseums samling).

Uppladdad: 2015-01-23 20:45:13, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-01-23 20:45:31, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-05-08 21:42:58, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-05-08 21:43:21, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-05-08 21:43:42, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2016-07-06 20:39:50, av: Richard Nyström.Åtsida - porträttvariant med bar hals

Uppladdad: 2016-07-06 20:40:13, av: Richard Nyström.Frånsida - porträttvariant med bar hals

Uppladdad: 2016-10-01 17:23:57, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2018-11-06 16:03:36, av: Richard Nyström.Åtsida - grupp

Uppladdad: 2018-11-06 16:03:51, av: Richard Nyström.Frånsida - grupp

Uppladdad: 2019-09-01 16:52:17, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-09-01 16:53:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-08 10:34:34, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-08 10:34:56, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer:
2013-06-29 22:41:37Richard Nyström
Denna medalj har fått egen listning pga den haft egen vedertagen militär förkortning LandstGM/SM och bör därför särskiljas.

1. LandstGM/SM (1922-1943)
2. CFBGM/SM (1943-2006)
3. FöutbGM/SM (2006-)