Fritextsök medalj:

 

SBFGM12: Svenska Sparbanksföreningens stora guldmedalj av 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1936 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ref 31/36 i Hovprotokollet. Ur förteckning "Av Konung Gustaf V personligen (efter föredragning av Riksmarskalken) godkända medaljer".

Svenska sparbanksföreningen bildades i september 1900 som ett samarbetsorgan för sparbanksrörelsen. I samband med sammanslagningen till Sparbanken Sverige 1992 övergick också föreningens verksamhet till den nya banken.

Denna medalj väger 52 g (CXVIG) och 59 g (GV). Kronan är i 18k och själva medaljen är i 23k guld. Medaljen förekommer även i 8:e storleken/D 31mm.

Den provisoriska bilden visar medaljen i 12:e storleken med Kung Carl XVI Gustafs porträtt.

____________

Medaljen med Gustav V:s porträtt nedan, tilldelad år 1941 till Pehr Gamstorp, borgmästare i Lund. Vid denna tid ingraverades mottagarens namn i präglingsverktyget så att den framkom i upphöjd relief.


 

Uppladdad: 2016-02-16 00:33:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-02-16 00:33:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-02-16 00:34:13, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-02-16 00:33:56, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2017-03-10 21:38:34, av: Richard Nyström.Okänd bankman NORA VON SAMSON-HIMMELSTIERNA. Olja på pannå, signerad och daterad 1950.

Uppladdad: 2017-03-10 21:39:31, av: Richard Nyström.Detalj ur målning.

Uppladdad: 2017-03-10 21:40:12, av: Richard Nyström.Signatur från målning

Uppladdad: 2018-04-05 20:16:06, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-12-16 23:56:11, av: Richard Nyström.Ur Svenska Dagbladets årsbok för 1936.

Uppladdad: 2013-12-16 23:56:47, av: Richard Nyström.Mottagare av Svenska Sparbanksföreningens förtjänstmedalj

Uppladdad: 2014-12-19 23:16:57, av: Richard Nyström.Åtsida - krona 18 k, medaljen 23 k, 42 mm i diameter. Vikt 59 gr. Årtal 1941.

Uppladdad: 2014-12-19 23:17:30, av: Richard Nyström.Frånsida - krona 18 k, medaljen 23 k, 42 mm i diameter. Vikt 59 gr. Årtal 1941.

Uppladdad: 2014-12-19 23:17:52, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2016-07-04 16:08:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-04 16:08:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-04 16:09:19, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2016-07-04 16:09:32, av: Richard Nyström.Etui

Kommentarer: