I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SfbÖSBernGM: Svenska Skyttesportförbundets Bernadottemedalj   Sverige

Instiftad år: 1955 Valör: Guld
Ytterligare information:
Konstnär: Gösta Carell.


SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET - FSR Medaljreglemente

REGLEMENTE FÖR FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSENS UTMÄRKELSER FÖR FÖRTJÄNST
Följande utmärkelser för förtjänstfulla gärningar inom/utom FSR finns:

A FSR förtjänstmedalj I Guld - instiftad 1907 I silver - instiftad 1935

B Bernadottemedaljen Instiftad 1955

B BERNADOTTEMEDALJEN
Bernadottemedaljen har instiftats till minne av Greve Folke Bernadotte af Wisborg, som var verkställande utskottets ordförande 1938-1942 och Överstyrerelsens ordförande 1943-1948.

1. Medaljen präglas i guld (förgyllt silver) i storlek 33 mm i diameter, framsidan med profilporträtt av Folke Bernadotte och med text i kanten "Folke Berna- dottes minne", frånsidan med skytteemblemet och med text "För förtjänster om det frivilliga skytteväsendet" jämte därunder namn och årtal.
Medaljen bäres i mörkt orangegult band med smala blå ränder i ytterkanterna. Till medaljen hör miniatyr i samma utförande.
2. Medaljen skall tilldelas utanför skytterörelsen stående person, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat skytterörelsen ideellt eller ekonomiskt. Under ett och samma år må i regel utdelas högst 15 medaljer.
3. Förslagsrätt, prövning och beslut om tilldelning av Bernadottemedaljen sker i likhet med motsvarande bestämmelser för FSR förtjänstmedalj.

BÄRANDE AV MEDALJ
Vid högtidliga tillfällen förväntar sig SvSF att av SvSF utdelade medaljer bäres till skytteuniform enligt reglerna för svenska riddarordens tecken. Till högtidliga tillfällen räknas skytteriksdag, jubileum eller särskild sammankomst vid SM, NM eller liknande. Även i övrigt må medalj (miniatyr) bäras.


 

Uppladdad: 2014-04-28 00:09:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-28 00:10:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-04 10:37:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-04 10:38:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-15 00:09:53, av: Jonas Arnell.avers miniatyr bildkälla: Hasse Nilsson

Uppladdad: 2013-02-15 00:10:27, av: Jonas Arnell.revers miniatyr bildkälla: Hasse Nilsson

Uppladdad: 2013-02-19 18:53:31, av: Jonas Arnell.Åtsida och frånsida

Uppladdad: 2014-04-28 00:11:04, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2016-09-12 23:23:05, av: Richard Nyström.Bronsmedalj (okänt ändamål)

Uppladdad: 2017-06-20 21:45:03, av: Richard Nyström.Stockholms Tidningens 27:e Riksskyttetävling 1949 - ca 35 mm

Uppladdad: 2017-06-20 21:45:25, av: Richard Nyström.Stockholms Tidningens 27:e Riksskyttetävling 1949 - ca 35 mm

Uppladdad: 2019-08-09 23:07:18, av: Richard Nyström.Åtsida se ovan

Uppladdad: 2019-08-09 23:07:45, av: Richard Nyström.Frånsida se ovan

Kommentarer: