Fritextsök medalj:

 

CFBGFt: Centralförbundet för Befälsutbildnings förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1922 Valör: Guld
Ytterligare information:
Konstnär: S. Kulle. Storlek 37 x 27 mm.

Förtjänsttecken med ny text. Föregångare till detta förtjänsttecken: LandstGFt: Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänsttecken i guld. Okänt om det vid senare tid fanns en motsvarighet i silver av detta tecken.


 

Uppladdad: 2014-04-20 22:54:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-20 22:54:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: