I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FABHSM: Försäkringsaktiebolaget Hansas förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Silver
Ytterligare information:
Trygg och Hansa

Diameter: 31 mm. Korrigering: minnesmedaljen ska vara 31 mm ej 45 mm.
Grunden för det nuvarande bolaget Trygg-Hansa är Städernas Allmänna Brandstodsbolag, bildat 1828. 1881 bildades ett antal andra mindre försäkringsbolag, bland andra: Fylgia, Liv-Viktoria, Järnvägsassuransföreningen, Allmänna Liv, Balder, Oden, Stella, Svitjod, Valkyrian och Mälaren. 1905 grundades Hansa Försäkrings AB, vilket rekonstruerades 1913. Bolaget uppgick årsskiftet 1964/65 i Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Svenska Lifförsäkringsbolaget Trygg grundades 1899 av Adolf af Jochnick.


 

Uppladdad: 2013-02-17 10:56:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-17 10:57:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-05 22:30:39, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2017-12-05 22:31:13, av: Richard Nyström.Frånsidor

Uppladdad: 2017-12-05 22:31:45, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-12-11 22:58:21, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong ca 45 mm

Uppladdad: 2017-12-11 22:58:44, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion ca 45 mm

Uppladdad: 2018-04-20 08:27:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-20 08:28:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-20 08:28:22, av: Richard Nyström.Dubbelbild

Uppladdad: 2018-04-20 08:29:07, av: Richard Nyström.Åtsida - minnesmedalj på platta

Uppladdad: 2018-04-20 08:29:26, av: Richard Nyström.Åtsida - minnesmedalj på platta

Uppladdad: 2018-04-20 08:29:36, av: Richard Nyström.
Kommentarer: