I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RAÄSM: Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1981 Valör: Silver
Ytterligare information:
Riksantikvarieämbetet delar varje år, sedan 1983, ut en förtjänstmedalj till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Medaljen delas ut i samband med Riksantikvariämbetets årliga Höstmöte.

Konstnär Leo Holmgren (1904-1989). Medaljen präglades på Myntverket. Beskrivning återfinns i Riksantikvarieämbetets och statens historiska museers årsbok 1989/90, s 100. Ref: Lars O. Lagerqvist.


 

Uppladdad: 2014-01-22 19:42:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-22 19:42:56, av: Richard Nyström.Åtsida - närbild

Uppladdad: 2014-01-22 19:43:16, av: Richard Nyström.Frånsida - närbild

Uppladdad: 2014-01-22 19:43:36, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-01-22 19:43:56, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-18 21:03:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 19:50:23, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-06-26 22:15:01, av: Richard Nyström.Medaljör

Kommentarer:
2013-06-14 11:56:03Peder Peterson
Civil dekoration ej tillåten att bäras till uniform. Flyttas tillsvidare till historiska.