I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NorrlartregMSM: Norrlands Artilleriregementes (A 8) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Jmf: BodensartregGM: Bodens artilleriregementes hedersmedalj.
Frånsidan är graverad med "/NR/ 1901 - 2000".


 

Uppladdad: 2012-02-28 00:31:16, av: Michael Elovfsson.




Uppladdad: 2017-12-25 20:34:47, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2017-12-25 20:35:33, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2018-07-17 14:34:56, av: Mikael Sundbom.



Miniatyr åtsida

Uppladdad: 2018-07-17 14:35:39, av: Mikael Sundbom.



Miniatyr frånsida

Uppladdad: 2014-04-04 22:47:57, av: Richard Nyström.



Åtsida

Kommentarer: