I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SAFFGM: Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförenings belöningsmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1923 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj av Tore Strindberg år 1923. Hans enda kungliga medalj.

Sveriges Allmänna Fjäderfäafvels Förening grundades 1898. Prinsessan Ingeborg var föreningens beskyddarinna. 100-årsjubileet firades år 1998.

Medaljen är 36mm i diameter. Konstnär: Tore Strindberg, graverad 1923. 23,7 g.

Äggproducenterna gick år 1898 för första gången samman i en förening. Den hette Sveriges Fjäderfäodlare-Förening. 1901 döpte man om föreningen till Sveriges Fjäderfäavelsförening (SFF) och 1902 till Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförening (SAFF). 1931 var det dags för nästa namnbyte då man återgick till Sveriges Fjäderfäavelsförening. Sedan 1967 heter man Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel (SFS) och sedan 1990-talet också Svenska Ägg. Källa: www.fjaderfa.se


 

Uppladdad: 2013-02-26 23:38:46, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-02-26 23:38:55, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2017-03-15 19:28:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-15 19:28:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-01-30 00:28:20Richard Nyström
Kanske KMO vet helt säkert. Prinsar och prinsessor av Kungliga huset har av tradition haft rätt att instifta vissa medaljer. Vi bör inhämta deras råd.

OBS Skytteförbundets Bernadottemedalj har greve Folke Bernadotte af Wisborg på åtsidan, och då är det helt rätt att den ligger i "L" - han var ingen furste, hertig eller ens medlem av Kungahuset, han var släkting och medlem av familjen , men det är inte samma sak som att vara medlem av kungahuset - och det är stor protokollär skillnad.

Statschefen kan delegera, som jag förstått det, rätt för medlem i hans hus att utge "K"-medaljer. Hertiglig krona är av kunglig värdighet, dock inte som kungens krona.
2013-01-29 23:07:04Jonas Arnell
Tänk på att gm/sm i stort sett aldrig används vid medaljförkortningar, i normalfallet ska det vara stora bokstäver GM/SM.

En fundering: medaljer med hertlig, arvfurstlig eller furstlig krona och annan medlem av kungahusets porträtt ska inte vara i grupp K.

Kunglig krona eller porträtt (som krävs för K) = statschefens dito.

Detta hänger samman med fons honorum och att endast statschefens inblandning som beskyddare eller liknande har verkan.

Jfr Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj (hertligt/furstligt porträtt) som ligger i grupp L.