I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GbgSkgSM: Göteborgs Skyttegilles medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1889 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hyckert s. 178 Nr 208 (jmf äv 207). Se även Hildebrand II s. 498 Nr 109 - Göteborgs Frivilliga Skarpskytte Korps, grundat 1861 (medalj utgiven 1871). Göteborgs Skyttegille grundades 1882. Skyttegillet existerar fortfarande och har egen hemsida www.gillet.se.

Diameter 31 mm, i silver. Jmf även med GbgSkgBM i listningen.

Åtsida: OSCAR . II . SVERIGES . OCH . NORGES . KONUNG. Porträtt och nedanför A. LINDBERG.

Frånsida: GÖTEBORGS . SKYTTEGILLES . MEDALJ ., och nederst: D . 21 . JAN . 1889, på upphöjd kantram. Fältet tomt för anbringande av den belönades namn mm.

"Började präglas 1889. Göteborgs Skyttegille stiftade till minne af sin höge beskyddares, konung Oscar II:s 61:a födelsedag d. 21 jan.1889, en vandringspokal, hvarom årliga täflingar skola ega rum. Täflingen står öppen för utvalda grupper ur alla svenska arméens regementen och kårer, samt enskilda svenska sällskap, som idka målskjutning. Medaljen utdelas i silfver till hvarje ledamot i den grupp, som eröfrat pokalen, att vid skyttefester bäras å bröstet i blått och rödt band".


 

Uppladdad: 2013-11-17 19:29:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-17 19:30:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-17 19:30:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-11-17 19:31:07, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-11-17 19:31:36, av: Richard Nyström.Skyttegillets emblem.

Uppladdad: 2017-05-12 20:55:37, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-06-13 22:23:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-13 22:23:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-12 14:02:25, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2013-11-22 15:50:52Richard Nyström
Jag instämmer i resonemanget om internt bärande vid skyttefester.

Med de vattentäta skott som funnits kring kungens av Myntverkets chefsgravör graverade och av kungen personligen godkända porträtt finns det inte en möjlighet att någon utomstående obehörigen kunnat befatta sig med de officiella stamparna av porträtten. Än idag är det lika strängt, t ex med Ernst Nordins medaljporträtt av Carl XVI Gustaf och vem som får använda den.

Däremot finns mer eller mindre inofficiella kungaporträtt på privata minnesjetonger från den här tiden och senare (18-19-talen) med band (ej gjorda av Myntverket som hade kungamonopol på mynt och medaljer med det officiella porträttet).

Inget hindrar i o f s inskränkningar i hur en halvofficiell bärs och i vilket sammanhang. Man måste nog ändå skilja mellan en medalj med officiellt kungaporträtt och övriga sportpriser pga av digniteten bakom.

Allt verkar inte alltid vara normalt med medaljer...
2013-11-22 13:46:14Jonas Arnell
OK, det är inte helt klarlagt om tillstånd lämnats eller inte men vi lämnar den frågan åt sidan.

Intressant om FOK:s medalj, skulle gärna veta mer. Prismedaljer för visad sportskicklighet bärs annars normalt inte tillsammans med förtjänstutmärkelser och de finns därför normalt sett inte med på medalj.nu (inte minst eftersom det rör sig om ett ohyggligt stort antal medaljer att sortera i så fall) Att det är en prismedalj framgår av texten, den förlänades till den grupp som vann pokalen i en tävling.

Men vi kan lämna även detta därhän. För medaljen är ej bärbar utanför skyttefester vilket framgår av texten, trots att den har kungligt porträtt. Hade den varit allmänt bärbar hade den referensen varit överflödig. Alltså mer grupp L än K sett ur bärandeperspektiv..

"Verkar" är en artighet för att inlägget ska få en mjkuare ton: jag tycker att det klart framgår av den text som finns vid medaljen att den inte är helt självklar i grupp K, både som prismedalj och som ej bärbar utanför gillet.

Sedan kommer Richards inlägg som jag tyvärr raderade men som jag lyckades backa och kopiera:
2013-11-21 23:17:06 Richard Nyström [Remove]
Medaljen är halvofficiell och Oskar II var gillets höge beskyddare. Att ha kungens bild på medalj krävde tillstånd i hovprotokoll och gavs oerhört restriktivt. Medaljen är både målskjutningsmedalj (varav det även finns flera andra halvofficiella målskjutningsmedaljer). Enda fram tom nedläggning av Myntverket 2011 krävdes "intyg och beslut" om kungens bild.

Att notera särskilt är att medaljen producerades vid Kongl. Myntverket och designades av Arvid Lindberg som var Lea Ahlborns efterträdare som riksgravör av mynt och medaljer. Självklart har gillet både sökt och fått kungligt tillstånd samt att Lindberg fått uppdraget i tjänsten "från ovan". Helt säkert finns dessa papper i Riksarkivet (Myntverkets arkiv) samt på Kungl. Slottet.

Medaljen är t ex i samma kategori som Föreningen för olympisk kortdistansskjutning som bl a också är en prismedalj enligt vad som inhämtats.

Du använder ordet "verkar" dvs uttryck för viss osäkerhet och spekulation. Jag menar mig vara bestämd att det är på det sätt jag beskriver, och flyttar därför tillbaka medaljen till sitt ursprungliga ställe. Fler källor:

Hyckert, Bror Edv. (författare)
Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874 jämte några från äldre tider. 1892.
2013-11-21 15:32:24Jonas Arnell
Detta verkar vara en prismedalj, inte en förtjänstmedalj. Det verkar inte vara så att man ansökt om tillstånd för konungens porträtt och följdatkligt endast bärbar intern inom föreningen. Har därför flyttat från grupp K till Sportmedaljer.