I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthIbfSM: Stockholms Intendenturbefälsförenings medalj i silver (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Två olika frånsidor kända. Tillverkare: Sporrong & Co, Stockholm.


 

Uppladdad: 2012-02-04 22:19:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-04 22:20:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-18 16:03:32, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2018-07-19 15:20:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-19 15:21:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-19 15:22:47, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-07-30 19:19:42, av: Richard Nyström.Nål

Uppladdad: 2019-06-22 18:15:05, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2019-07-25 19:30:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-25 19:30:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-25 19:31:06, av: Richard Nyström.Stämplar

Kommentarer:
2018-07-19 15:23:19Richard Nyström
Stort tack till Robert von Knorring, Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland mm, som ställt medaljer till förfogande för dokumentation och fotografering.
2014-02-17 19:31:45Christer Daun
Medaljen hade detta namn mellan 27 november 1945 då hade föreningen 95 medlemmar och 20 maj 1969 då fanns det 349 medlemmar.

Antal utdelade ca 200 ?

Christer