I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HedmUU: Hedersmedlem vid Kungl. Universitet i Uppsala - 1924 års Gustaf Adolfs-medalj i guld av 15:e storleken buren i dubbelkedja om halsen   Sverige

Instiftad år: 1990 Valör: Guld
Ytterligare information:
Hedersmedlemskap av Uppsala universitet får innehas av högst ett tiotal personer samtidigt.

Det yttre tecknet på denna värdighet är 1924 års Gustaf Adolfs-medalj i femtonde storleken, med krona upptill, buren i dubbelkedja om halsen.

Till hedersmedlemmar av Uppsala universitet utses personer som gjort speciellt stora insatser för universitetet, i form av donationer eller betydande insatser i offentlig eller enskild verksamhet.

Universitetets förste hedersmedlem är kung Carl XVI Gustaf alltsedan värdigheten instiftades år 1990. Övriga levande hedersmedlemmar är direktör Anders Wall, direktör Peter Wallenberg och Japans kejsare Akihito.


 

Uppladdad: 2011-06-28 23:36:06, av: Richard Nyström.Drottning Silvia, Kejsare Akihito och Kung Carl Gustaf vid Linné-jubileet i Uppsala 2007

Uppladdad: 2017-12-15 10:57:41, av: Richard Nyström.1924 års Gustaf Adolfs-medalj i femtonde storleken, med krona upptill, buren i dubbelkedja om halsen.

Uppladdad: 2013-03-26 21:11:54, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2013-03-26 21:12:21, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2013-03-26 21:22:17, av: Richard Nyström.Kungen överlämnar Linnémedaljen iförd dubbelkedja.

Uppladdad: 2013-03-26 21:25:04, av: Richard Nyström.Kejsarparet av Japan, kungaparet och kronprinsessan i Uppsala 2007

Uppladdad: 2014-02-14 05:05:53, av: Richard Nyström.Anders Wall

Uppladdad: 2018-07-30 19:27:57, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-07-30 19:28:18, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2019-09-04 20:18:54, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-12-27 22:44:38, av: Richard Nyström.1924 års Gustaf Adolfs-medalj i femtonde storleken buren i kedja om halsen

Kommentarer: