I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KholmGM: Katrineholm kommuns medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sedan 1950 kan Katrineholms kommun enligt beslutade regler utdela förtjänsttecken för samhällsgagnande gärning i form av en medalj till den som gjort en betydande insats inom kommunen. Reglerna anger att medaljen kan utdelas till den som gjort insatser på det kulturella, ideella, religiösa eller humanitära området. Reglerna anger även att medaljen kan utdelas till den som på annat sätt bidragit till kommunens utveckling. Hetta fram till 1972 Katrineholm stads medalj

Gravör: Axel Wallenberg

36 x 37 mm i diameter.


 

Uppladdad: 2012-07-04 00:10:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-04 00:10:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-04 00:11:06, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2012-07-04 00:11:29, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-07-04 00:11:56, av: Richard Nyström.Åtsida - brons

Uppladdad: 2012-07-04 00:12:23, av: Richard Nyström.Frånsida - brons

Uppladdad: 2012-07-05 19:24:36, av: Richard Nyström.Medalj i etui

Uppladdad: 2015-03-02 22:02:29, av: Jonas Arnell.Åtsida och frånsida

Uppladdad: 2016-09-13 21:58:02, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2018-06-26 21:48:17, av: Richard Nyström.Etuibild - bandvariant

Kommentarer: