I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

OvSilsfbGM: Ovansiljans Fältskyttekrets medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Guld
Ytterligare information:
Anm. olika bandfärger förekommer för skytteförbundens medaljer pga variationer över tiden.


 

Uppladdad: 2018-04-23 21:12:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-23 21:12:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2018-04-25 11:26:16Richard Nyström
Börjar med skyttekretsarna och gör dem civila. Utreder vidare vilka SF-medaljer som är historiska och inte. Det kommer att ta lite tid eftersom det är många medaljer det handlar om som måste gås igenom samt en del bildediteringar. Inhämtar det senaste från Sv. Sportskytteförbundet.
2018-04-25 09:15:09Peder Peterson
Ett förtydligande.

Det primära syftet för medalj.nu är att åskådliggöra ordnar, dekorationer, medaljer och utmärkelseteckens bärande till svensk uniform. Härvid skall inget befinna sig i grupp A till L som inte har bärandetillstånd från HKV.

Det kan vara snårigt ibland, men medaljer under utredning eller som är oklara skall alltid läggas under "civila" eller "historiska".
2018-04-24 22:55:29Jonas Arnell
Intressanta nya källuppgifter, och ett hedervärt arbete att ha tagit fram dem. När det gäller bärandetillstånd idag, så är det Försvarsmaktens uniformer och det är Försvarsmakten som anger vad som går att bära idag. Svenska Sportskytteförbundet äger inte frågan, oavsett vad de tycker. Och jag kan också undra hur "medalj" i de äldre reglementena ska tolkas, eftersom man bara skriver medalj. Förtjänstmedalj, eller prismedalj, eller båda.
2018-04-24 20:59:13Richard Nyström

I t ex reglemente för marinen 1937 var medaljer och skyttemärken av skytteförbund bärbara till uniform generellt. § 165 "Utmärkelsetecken bärande". I flera fall var tillståndsgivningen betr "medalj" delegerad till närmaste chef eller kompanichef § 144:7-8, med en anteckning i rullorna (Reglemente för marinen, del I). Likartade regler gällde för armén.

Jag har inhämtat från kanslichefen i Svenska Sportskytteförbundet att de uppladdade medaljerna är bärbara till uniform enligt deras uppfattning. Jag har gått efter deras info. Jag kommer att kontakta honom igen och relatera era kommentarer och höra vad han har att säga om det.

T ex sportskytteförbunds medalj g/s (distrikt) 1927 är praktiskt taget undantagslöst tävlingsmedaljer. Det är inte specificerat i t ex Braunstein s. 76 bild d. Denne säger heller inget om "tävlingsmedalj" i det utdrag som Arnell redovisar p sid 20.

Jag håller på med ett stort kartläggningsprojekt för dessa medaljer som tar tid. Det jag laddat upp är arbetsmaterial under "pågående arbete". Mixtra nu inte med något tills dess att jag är klar - det är ett gigantiskt och komplext pussel. När arbetet närmar sig fullbordan kommer vederbörlig sluteditering och slutbedömningar att ske. Återkommer med info från Sv Sportskytteförbundet.

Det är riktigt att skytteförbundsmedaljerna var oerhört rikligt förekommande under en period. En del av skytteförbundsmedaljerna kan vara historiska med det existerar ingen katalog med bilder till ledning av insortering. Det är det arbetet som jag har påbörjat. När bilden blir fullständig blir det lättare att sortera klart. Inte ens HKV har någon bildbank.

Olika regler har gällt under perioden 1907-1994. De avser jag också att kartlägga för att insorteringen ska kunna slutföras. Även Skyttesportförbundet har ändrat stagdar för medaljer under decennierna.

T ex de kungliga skyttemedaljerna av järn kräver att mottagaren först och främst ska vara en ypperlig skytt och inte bara en förtjänstfull administratör el liknande.

Återkommer med mer info.
2018-04-24 13:46:56Jonas Arnell
Skönt att det är utklarat. Det hade förvånat mig mycket om prismedaljerna varit bärbara, för jag har aldrig någonstans mött att det skulle vara eller ha varit godtagbart att bära prismedaljer till uniform, de är något helt annat än förtjänstmedaljer. Här handlar det igen om osäkra uppgifter som lagts in utan tillräcklig prövning.
2018-04-24 13:27:07Mikael Sundbom
När jag läser i Braunsteins bok så står det på sidan 20.

”Den sista gruppen av utmärkelsetecken började tas fram i början av 1900-talet framför allt av organisationer som då ofta hade en nära militär anknytning som idrotts- och skytteförbund. Dessa hade då normalt den egna organisationens emblem eller motsvarande på åtsidan och saknade krona. Denna grupp vidgades relativt snabbt och är sedan mitten av 1950-talet den definitivt största. Huvuddelen av dessa medaljer utdelas för stora tjänster mot organisationen men 1971 kom även den första rena minnesmedaljen i samband med att den svenska militärmusiken lades ned.”

Se hanns skrivning "utdelas för stora tjänster". Inte bra resultat på en tävling.

Tittar man sedan vilka medaljer som tas upp i boken, vad gäller skytteförbund mm, är det nästan uteslutande fötjänstmedaljer.
2018-04-24 13:22:19Mikael Sundbom

Nu har jag fått svar från HKV.


"Tack för ditt e-brev.

Skytteförbund med till länsnivå har bärandetillstånd. Tävlingsmedaljer har inte bärandetillstånd.

Skyttemärken har inte bärandetillstånd utom Arméns och marinens skyttemedaljer och skyttemärke samt automatvapenskyttemärket.

Medaljer från föreningar, kretsar m.m. har inte bärandetillstånd.

Hela listan med utmärkelser godkända på FM uniform finns i kapitel 9 till Unibest 2015 (publicerad på www.forsvarsmakten.se )


Med vänlig hälsning

Patrik Laestadius"


2018-04-24 12:19:52Richard Nyström
Inte bara regionala kretsar utan även lokala distrikt har t ex bärandetillstånd. Kolla gärna Braunstein 2006 samt nedan:

Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj i guld/silver/brons.

Jag är i färd med att editera ett handfull som ska föras från skytteförbund (1907) till sportskyttedistrikt (1927).

Svenska Sportskytteförbundet är i alla fall säkra på bärandet, och det har varit mycket lång bärandetid sedan 1907. De har alla sina bärandepapper i ordning.

Skyttemedaljer handlar om att skjuta så bra som möjligt och det mäts huvudsakligen genom tävlingar. Svenska Sportskytteförbundet är även frivillig försvarsorganisation.
2018-04-24 10:57:27Mikael Sundbom
För mig låter det lite märkligt att ett fältskytte mästerskap i en lokal krets har bärandetillstånd.
Jag förstår att Svenska Skyttesportförbundet har bärandetillstånd till sina medaljer. Men har då aoutomatiskt alla lokala föreningar/kretsar det med? Framförallt till en tävlingsmedalj...Jag är vet inte om det verkligen är så.
Jag ska kolla med HKV om det verkligen är så, för jag är osäker på detta.
2018-04-24 09:57:57Richard Nyström
PS till föregående. Genom mästerskap ådagaläggs nivån på skjutskickligheten därför är dessa bärbare. Däremot förekommer det skyttemärken av lägre dignitet och det är inte säkert att dessa är bärbara i samma utsträckning.
2018-04-24 09:53:00Richard Nyström
Ja, alla skytteförbunden har bärandetillstånd inkl. skyttekretsar. Det finns bara en begränsning som innebär att endast en medalj får bäras - inte flera. Man får inte heller bära medalj från flera skytteförbund samtidigt, utan även här får bara en medalj bäras. Bäraren får välja den med högsta valören. Civilt får flera medaljer bäras.
Jag har kontrollerat allt med Svenska Skyttesportförbundet. Information finns även publicerad i en jubileumsbok som de utgav för några år sedan.
När det gäller skytteverksamhet finns två slags medaljer 1) för förtjänst 2) för skjutskicklighet mm. Båda slagen är bärbara eftersom man vill premiera duktiga skyttar. Även på distriktsnivå är skyttemedaljerna bärbara till uniform med begränsningsregeln ovan.
2018-04-24 09:26:03Mikael Sundbom
Har en fråga angående denna typ av medalj.
Har alla skytte förbundens/kretsarnas medaljer bärandetillstånd från FM?
Jag har inte kryssat i visa även civila medaljer ändå så visas denna medalj som bärbar till uniform så då förutsätter jag att det finns bärandetillstånd från FM... Eller har jag fel?


Just denna medalj, bilderna, är väll en kretsmästerskaps medalj en idrottsmedalj. Alltså en medalj som man fått för att man vunnnit ett kretsmästerskap i K-pist 1971. Det är inte en förtjänstmedalj eller motsv.