I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SKchFsGM: Svenska Kockars Förenings Tore Wretman medalj   Sverige

Instiftad år: 1996 Valör: Guld
Ytterligare information:
Framstående kock- och gastronomimedalj.

Jmf Gastronomiska akademiens guld- och medaljer.

Åtsida med Tore Wretmans namn och porträtt.
Nedanför: FÖR DEN SVENSKA KOKKONSTEN.

Svenska Kockars Förenings utmärkelser:

Cordon Bleu instiftat 1954
För mångåriga hedervärda insatser och för sitt långa och aktiva arbete, till fromma för den svenska kulinariska konsten.

SKFs (SKchFs) Hedersmärke i guld (numrerade) instiftades 1994: Utmärkelsen utdelas endast till medlem och avses vara föreningens erkänsla och stora tack för synnerligen berömvärda insatser och tjänster i föreningsarbetet.

Tore Wretman medalj: instiftades till hans 80-årsdag den 7 maj 1996 som en hyllning och tack för hans betydelsefulla livsverk Medaljen delas ut i 2 kategorier:

Guldmedalj i kategori 1.
Medaljen utdelas till professionell matlagare som på synnerligen berömvärt sätt fört svensk kokkonst nationellt och internationellt till en framskjuten position, och till yrkesman vars gärning utgjort ett bevarande och framåtskridande av svensk kokkonst.

Guldmedalj i kategori 2.
Representant för media, institutioner, livsmedelsföretag eller annan verksamhet som genom sina berömvärda insatser och engagemang för svensk matkultur främjat SKF:s ändamål och syften.

Bakgrund

Tore Wretman, född 7 maj 1916 i Stockholm, död 13 februari 2003 på Stockholms sjukhem, bosatt i Mougins, Provence, var en svensk restaurangman. Han utnämndes till hovtraktör 1963 och filosofie hedersdoktor 1986 samt tilldelades professors namn år 2000. 1953–1971 var han gift med Meg Westergren och var far till Fredrik Wretman. Wretman var en av grundarna av Gastronomiska akademien och innehavare av dess tallrik nummer 9. Han är känd för sitt värnande om den svenska husmanskosten.

Åren 1943-44 arbetade Wretman som hovmästare på Operakällaren. Han köpte år 1945, vid 29 års ålder, restaurang Riche på Birger Jarlsgatan. Det var en ganska nedgången restaurang. Wretman genomförde flera förändringar. "Pelargången" avdelades och fick egen ingång från Nybrogatan varvid en helt ny restaurang skapades, "Teatergrillen". Denna blev snabbt en av Stockholms populäraste restauranger. Fem år senare övertog Wretman Stallmästaregården där han genomförde omfattande förändringar, höjde ambitionsnivån och etablerade därmed Stallmästaregården som en av de främsta restaurangerna i landet. År 1955 övertog Wretman även Operakällaren, som blev kronan på verket i hans livsgärning. En omfattande ombyggnation och renovering genomfördes och 1961 öppnade åter verksamheten, med Werner Vögeli som kökschef. Operakällaren etablerade sig snabbt som en ledande och mycket uppskattad restaurang i Sverige.

Till utmärkelserna hör att Wretman utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet,[1] hedersprofessor i gastronomi vid Umeå universitet,[2] han upptogs som medlem i Commanderie des Cordons Bleus de France,[källa behövs] var med och grundade Gastronomiska akademien[3] liksom det internationella sällskapet Traditions &


 

Uppladdad: 2013-12-01 18:07:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-01 18:08:33, av: Richard Nyström.Svenska Kockars Förening - logo

Uppladdad: 2019-07-17 00:46:13, av: Richard Nyström.Artikel

Uppladdad: 2019-07-17 00:47:40, av: Richard Nyström.
Kommentarer: