I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: H.M. Konungens (Gustav IV Adolfs) medalj i guld För tilwerkadt godt krut - Enskild medalj   Sverige

Instiftad år: 1794 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II, s. 256 nr 36 Diameter 30,5 mm.

Specialmedalj tilldelad Anders Andersson Kiellström av Konung Gustaf IV Adolf år 1794. Kiellström (född 1742 död 9/6 1810) var hemmansägare i Kjellsby i Husby socken i Dalarna.

Särskilt fint var det att mottagaren fick sitt namn ingraverat i stampen i upphöjt relief. Detta tyder på att det varit frågan om ytterst betydelsefulla och uppskattade leveranser av prima krut till den svenska krigsmakten.

Tre kemiska tecken för krutets beståndsdelar, svavel, kol och salpeter på frånsidan.
Källa: Kungl. Myntkabinettet.
Objekt K147 i Myntverkets samling.

Bilden föreställer ett omonterat avslag i brons som är arkivexemplar. Man sparade aldrig extrakopior i guld för att det blev för dyrt.
Kopia gjordes av medaljarbetarna för att hitta stampverktygen i stampförrådet vid nybeställning samt att ha som arkivkopia. På denna är ett nummer påklistrat som ska underlätta letandet.

REPLIK 1923

Nypräglad på föranstaltande av Nitroglycerin AB, Stockholm, år 1923. Förgyllt brons. Bild nedan. 

Uppladdad: 2011-06-24 19:56:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-04 02:24:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-24 04:34:51, av: Richard Nyström.Åtsida - silverkopia

Uppladdad: 2011-10-24 04:35:14, av: Richard Nyström.Frånsida - silverkopia

Uppladdad: 2014-03-22 23:12:41, av: Richard Nyström.Replik från 1923 enligt ovan.

Uppladdad: 2017-04-22 21:42:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-22 21:42:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: