I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

...fvfSM/Ft: Flygvapen-förbunds/-förenings förtjänst-medalj/-tecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1954 Valör: Silver
Ytterligare information:
Minnesanteckning:

- SkånefvfSM: Skånes flygvapenförbunds förtjänstmedalj i silver


 

Uppladdad: 2014-05-12 21:55:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-12 21:56:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-12 21:56:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-17 13:31:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-05-18 18:48:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-05-18 18:49:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-05 22:06:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: