I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Medalj med anledning av Kronprinsens dop (Gustav IV Adolf)   Sverige

Instiftad år: 1778 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj i 1) guld och silver buren i svarta och gula band i knapphålet 2) Kastmynt utslängda från tre vagnar under färd genom huvudstaden under festen för drottningens kyrktagning.

Ref: Hildebrand II s. 173 nr 46:

"Kronprinsen Gustaf Adolfs födelse den 1
November 1778.

Denna sons födelse blef, genom Enkedrottning Lovisa
Ulrikas okloka beteende och afvoghet mot Konungens
gemål, för Gustaf en anledning till sorg och grundlade mellan
honom och modern en kallsinnighet, som ännu icke hade
upphört vid den sednares frånfälle. Konungen utgaf samma
dag ett pardonsplakat af vidsträckt omfattning för begångna
brott med tillåtelse för landsförvista personer att
återvända till fäderneslandet.

46.

Åts. GUSTAF III. SV. G. OCH W. KONUNG.
Bröstbilden, h. s., bar, med ombundet hår.

Fråns. GLÄDER ÄN ETT TIDEHVARF. En upprest
sädeskärfve, med axen utböjda i form af en s. k. väse,
står på marken. I afskärn.: FORTPLANTAD 1778.

Diam. 10—10 1/2 lin. (7- 7 1/2 storl.). St. på K. Myntet. —
Om vasen jfr anm. vid K. Adolf Fredriks n. 8. — Denna
minnespenning utkastades af kostymerade personer föreställande
»Den allmänna Sällheten», »Bacchus» och »Ceres», hvilka på tre
charer färdades genom hufvudstadens gator, utdelande
förfriskningar, den 31 Dec. 1778 under den fortfarande festen efter
Drottningens kyrkotagning. Den utdelades äfven i guld till faddrarne af bondeståndet vid Prinsens dop, att bäras i svarta
och gula band i knapphålet. — Sst. n. 49. — K. Mk. (2 ex.)
o. B-n i silfver."

Jmf Pro Patria medaljen, Hildebrand II s. 217 nr 122 (Gustav III). Första medaljen utgiven av Pro Patria.
 

Uppladdad: 2014-04-06 21:29:52, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i silver

Uppladdad: 2014-04-06 21:30:16, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i silver

Uppladdad: 2014-04-06 23:30:50, av: Richard Nyström.Medaljen buren med frånsida utåt, bredvid Serafimermedaljen. Vasaskärven ser mer tredelad ut jmf med Pro Patrias tidigare medalj vars skärve ser närmast ut som en kvast.

Uppladdad: 2014-04-06 23:31:41, av: Richard Nyström.Förstoring av ovan

Uppladdad: 2019-06-16 20:23:57, av: Richard Nyström.Kastmynt - 1/3 riksdaler

Kommentarer: