I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FG fk: Försvarsgillenas förtjänstkors i brons   Finland

Instiftad år: 1981 Valör: Brons
Ytterligare information:
Maanpuolustuskiltojen liitto ryn kiltaristi


 

Uppladdad: 2019-07-19 10:50:28, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-19 10:50:49, av: Mikael Sundbom.Frånsida

Kommentarer: