I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MMSSM: Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj Pro Musica Militare i silver   Sverige

Instiftad år: 1971 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 11 februari 1972, ändrade den 18 augusti 1975 och den 26 mars 1984.

§ 1 Förtjänstmedaljen förekommer i två valörer; guld och silver och tillverkas i 7:e storleken. Åtsidan visar en karolinsk trumpetare och frånsidan MMS emblem över en öppen lagerkrans samt längs övre kanten texten: ”Pro Musica Militare” samt ett fritt utrymme under MMS emblem där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Band: Vitt med en grön rand på vardera sidan.

§ 2 Medalj av guld kan tilldelas enskild person för utomordentlig militärmusikalisk* gärning eller utomordentlig kulturvårdande gärning på det militärmusikaliska området. Medalj av silver kan tilldelas enskild person för betydande militärmusikaliska insatser eller för betydande insatser i övrigt inom det militärmusikaliska området.

§ 3 Beslut om utdelning av medalj fattas av samfundets styrelse. Ärendet beredas även därtill av styrelsen utsedd medaljföredragande. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

§ 4 Över innehavare av medaljen skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades. Har ett medaljdiplom upprättats, skall till förteckningen fogas en fotostatkopia av detta.

* Termen militärmusikalisk syftar i detta sammanhang på musikarten militärmusik oavsett om mottagaren är militär eller civil. Däremot avses inte annan verksamhet än den rent militärmusikaliska

Källa: http://militarmusik.se/utmarkelser/


 

Uppladdad: 2007-09-14 15:20:13, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2013-01-13 16:31:33, av: Jonas Arnell.revers

Kommentarer:
2016-02-23 11:54:34Patrik Nilsson
Denna medalj delas ut till fd kårchef för Hemvärnets musikkår Lund, Jan Olof Svensson: https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/156/5381
2013-03-30 22:18:55Sara Backlund
Medaljen kan tilldelas enskild person för betydande militärmusikaliska insatser eller för betydande insatser i övrigt inom det militärmusikaliska området.
Åtsidan visar en karolinsk trumpetare och frånsidan MMS emblem över en öppen lagerkrans samt längs övre kanten texten:
"Pro Musica Militare" samt ett fritt utrymme under MMS emblem där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras.