I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KristlsfbSM(3): Kristianstads läns Skytteförbunds medalj i silver (3)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 29 mm. Gravör: "A.L.".

I brons har tre olika medaljer för Kristianstads läns Skytteförbund påträffats.

Frånsidestext: "FÖR ETT FRITT FOSTERLAND".

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.


 

Uppladdad: 2014-10-31 16:24:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-31 16:25:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-31 16:26:02, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj lödd på silverbricka

Uppladdad: 2014-10-31 16:26:31, av: Richard Nyström.Burna skytteförbundsmedaljer

Uppladdad: 2015-05-08 22:18:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-01 22:27:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-01 22:28:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-01 22:28:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-06-01 22:28:45, av: Richard Nyström.Silverstämpel

Uppladdad: 2016-07-07 23:18:27, av: Richard Nyström.Åtsida - hovmontage

Uppladdad: 2017-01-01 11:41:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-01 11:42:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-09 21:30:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-09 21:31:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-08 12:26:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-08 12:26:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-31 16:25:42, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-10-31 16:25:22, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer: