I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SKDFSM: Svenska Kvinnors Djurskyddsförenings förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1890 Valör: Silver
Ytterligare information:
Åtsida: FÖR VÄRDEFULL INSATS TILL DJURENS SKYDD med krans.

Denna medalj delas fortfarande ut. Föreningen bildades 1880 och ingår idag i Svenska Djurskyddsföreningen.

Se Djurvännernas Nya Förenings belöningsmedalj med Prinsessan Eugenia.

Svenska Djurskyddsföreningen är en politiskt oberoende och ideell paraplyorganisation för Sveriges tre äldsta djurskyddsföreningar: Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen (bildad 1875), Svenska Kvinnors Djurskyddsförening (bildad 1880) och Skol- och Ungdomsförbundet (bildat 1885). Samarbetsorganisationen skapades 1957 och är den organisation som står öppen för medlemskap från allmänheten, och verkar för alla djurs rätt till human behandling och goda levnadsförhållanden. 

Uppladdad: 2013-07-17 22:55:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-17 22:56:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-17 22:57:41, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyrer

Uppladdad: 2013-07-17 22:58:05, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyrer

Uppladdad: 2013-07-18 00:00:55, av: Richard Nyström.Se mellersta medaljen.

Uppladdad: 2014-10-10 20:52:39, av: Richard Nyström.Åtsida - belöningsjetong i silver, diameter 45 mm, ca 1870

Uppladdad: 2014-10-10 20:53:10, av: Richard Nyström.Frånsida - belöningsjetong i silver, diameter 45 mm, ca 1870

Uppladdad: 2016-03-27 06:03:24, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2017-10-31 19:47:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-31 19:48:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-31 19:48:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-10-31 19:49:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-15 00:22:04, av: Richard Nyström.
Kommentarer: