I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

TrollHGGM: Trollhätte-gillets medalj   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Guld
Ytterligare information:
Trollhätte-Gillet är en ideell förening. En av våra viktigaste uppgifter är att ge ut litteratur om Trollhättans historia. Gillet verkar som hembygdsförening.

Hemsida:
https://www.trollhattegillet.se/

Ett dokument bland många andra i vårt bibliotek är ”Viktiga årtal i Trollhättans historia” är en intressant lista av händelser och årtal i stadens historia.

Gillet förfogar över en kulturbyggnad, Villa Elfhög.
Uthyrning enligt gällande regler från Trollhättans Stad.

Gillet firade 75-årsjubileum 2009.


 

Uppladdad: 2019-08-23 11:30:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-23 11:31:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-23 12:12:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-23 12:14:57, av: Richard Nyström.Emblem

Uppladdad: 2019-08-23 12:15:17, av: Richard Nyström.Rådet

Uppladdad: 2019-08-24 20:55:40, av: Richard Nyström.Hembygdsmedalj - jetong silver

Kommentarer: