I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VstbotbfbSM: Västerbottens Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Före 1943 (VstbotlfbSM) Västerbottens Landstormsförbund förtjänstmedalj i silver.

Frånsidestext: FÄDRENS BRAGDER VÅRT FÖREDÖME.


 

Uppladdad: 2014-04-18 14:21:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-18 14:21:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-14 18:10:47, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-14 18:11:08, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: