I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖKSthSM: Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj i silver - 75 högvaktsdygn   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Silver
Ytterligare information:
Vid 75 genomförda och godkända högvaktsdygn tilldelas ett diplom och bäraren anlägger siffrorna "75" i silver på släpspännet.

HKV Beteckning 16 991:67225
2011-11-23

Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj

Bakgrund
Överkommendanten i Stockholm har i ovan nämnd skrivelse hemställt om bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer för Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj (guld och silver) och för ett släpspänne utvisande tilldelning av överkommendantens bronsjetong.
Bedömning
Medalj och jetong ska enligt statuterna tilldelas av överkommendanten i Stockholm och utdelas under högtidliga former företrädesvis i anslutning till Kungliga slottet i Stockholm. Tilldelande av utmärkelsen förutsätts vara restriktivt.

Överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj i guld/silver (ÖKSthGM/SM) utförs i 8:e storleken. Åtsidan utvisar i relief överkommendantens heraldiska vapen. Frånsidan är utformad med texten ”Överkommendanten i Stockholm”.

Medaljbandet är mörkblått med gul rand i mitten.

Släpspänne i förtjänstmedaljens band där siffror i silver visande: 100, 150, 200, 250 etc. anläggs på spännet avser utvisa antalet fullgjorda vaktdygn bärs för att utvisa tilldelning av bronsjetong. Denna typ av utmärkelse är en ny företeelse och kan närmast jämföras med tidigare godkända idrottsutmärkelser. Släpspännet som inte är en medalj i vanlig bemärkelse ska bäras sist i kategori L (övriga inofficiella svenska medaljer) och får endast räkna annicitet i förhållande till eventuellt andra tillkommande utmärkelser av motsvarande typ.

Beslut
PROD FÖRB beslutar att medge bärandetillstånd för ÖKSthGM/SM och släpspänne för jetong på försvarsmaktens uniformer enligt för var tid meddelade bärandebestämmelser. Anskaffning av utmärkelserna sker genom FMLOG, FM SeK APSA.


 

Uppladdad: 2017-02-26 16:27:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-13 18:16:34, av: Jacob Johansson.Släpspänne med tilläggstecken för 75 dygn.

Uppladdad: 2018-12-04 19:15:20, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer: