I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FABSSM/BM: Försäkringsaktiebolaget Skandias förtjänstmedalj i silver/brons   Sverige

Instiftad år: 1870 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s. 499 Nr 111 som nämner 12:e storleken (43 mm). Denna medalj är i 9:e storleken, i övrigt identiskt motiv.

Graverad av C E Hesselgren.

Bronsjetongen väger 39,8 gr.

"Detta bolag, stiftadt i Stockholm til försäkring af lif och egendom, erhöll stadsfästelse genom konglig resolution d. 12 Januari 1855".

"Utdelas till personer, som utmärkt sig vid eldsläckningsarbeten."


 

Uppladdad: 2013-01-12 22:06:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-12 22:06:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 22:47:27, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2013-04-01 00:14:10, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-11-01 03:12:27, av: Richard Nyström.Åtsida - Försäkringsbolagen Skandias 50-årsjubileum 1905.Bronsmedalj,graverad av C E Hesselgren.39,8 gr.43 mm.

Uppladdad: 2013-11-01 03:12:49, av: Richard Nyström.Frånsida - Försäkringsbolagen Skandias 50-årsjubileum 1905.Bronsmedalj,graverad av C E Hesselgren.39,8 gr.43 mm.

Uppladdad: 2014-02-28 00:08:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-28 00:08:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-28 00:09:02, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2015-08-03 01:27:16, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2015-08-03 01:27:37, av: Richard Nyström.Frånsidor

Uppladdad: 2015-08-03 01:27:54, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2016-12-10 19:33:40, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong ca 55 mm

Uppladdad: 2016-12-10 19:34:10, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong ca 55 mm

Uppladdad: 2017-05-13 20:51:59, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-06-02 20:31:11, av: Richard Nyström.Åtsida - graverad av C E Hesselgren.39,8 gr. 43 mm brons.

Uppladdad: 2017-06-02 20:32:17, av: Richard Nyström.Frånsida - graverad av C E Hesselgren.39,8 gr. 43 mm brons.

Uppladdad: 2017-09-24 19:26:06, av: Richard Nyström.Jetong av Gösta Carell, 152 g ca 55mm

Uppladdad: 2018-01-10 22:16:34, av: Richard Nyström.Dammontering

Uppladdad: 2018-11-23 16:42:21, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2018-11-23 16:42:45, av: Richard Nyström.Frånsidor

Uppladdad: 2019-08-16 17:13:34, av: Richard Nyström.Närbild

Kommentarer: