I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SCFGFt: Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ersatte Riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken (RLSfbGFt) 1941-1951

Förtjänsttecknet är av 8:e storleken.
Band: högrött med två smala gula ränder på vardera sidan.

Utseende

Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken, instiftat 10 maj 1941, utgöres av förbundets emblem, en bevingad granat med tre kronor, 30 x 35 mm stort. Det bäres i 35 mmm brett högrött vattrat sidenband, på båda sidor försett med två på 2 mm avstånd från varandra och med kanten parallella, 2 mm breda gula ränder. Förtjänsttecknet åtföljes av diplom.

Grunder för utdelning
Förtjänsttecknet delas ut: - i brons i regel för 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det normala, - i silver i regel efter ytterligare 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det
normala, - i guld i regel efter ytterligare 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det
normala.

Distrikt får årligen dela ut ett visst antal förtjänsttecken enligt beslut av riksförbundets styrelse. Riksförbundet må därutöver dela ut förtjänsttecken efter eget beslut. Som regel delas förtjänsttecken ut i ordningen brons, silver och guld.

Förslag
Förslagsrätt i fråga om tilldelning av förtjänsttecken tillkommer ledamot av riksförbunds- styrelse, distriktsstyrelse eller föreningsstyrelse.

Beslut
Distriktsstyrelse beslutar om utdelning av förtjänsttecken inom tilldelad ram. Riksförbundets styrelse må därutöver i särskilda fall dela ut förtjänsttecken.


 

Uppladdad: 2007-11-21 14:04:51, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2016-07-23 01:28:41, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2016-08-26 11:12:54, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-08-26 11:13:02, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2016-09-04 16:35:31, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2018-06-22 20:08:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-22 20:09:05, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer:
2010-01-12 19:15:50Sune Schønnemann
Förtjänsttecknet delas ut:
- i brons i regel för 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det normala,
- i silver i regel efter ytterligare 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det
normala,
- i guld i regel efter ytterligare 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det
normala.