I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UoffsSthSM: Underofficerssällskapet (SUS/SKS) i Stockholms medalj   Sverige

Instiftad år: 1933 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 48 mm. Sällskapet grundades den 15 maj 1887 av fanjunkare Anders Petter Edler tillsammans med kårerna Svea Livgarde, Andra Livgardet, Svea Artilleriregemente, Livgardet till häst, Trängbatajonen och Flottan i Stockholm Underofficerssällskapet i Stockholm i excercishuset på Skeppsholmen. 110-års jubileum firades år 1997 genom bl a utgivandet av en minnesmedalj.
Sällskapet heter i dag Stockholms Kompaniofficers Sällskap (SKS).


 

Uppladdad: 2015-08-10 21:19:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-19 10:51:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-27 02:21:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-10 21:28:50, av: Richard Nyström.Medlemsmärke - åtsida

Uppladdad: 2015-09-10 21:29:19, av: Richard Nyström.Medlemsmärke - frånsida

Uppladdad: 2017-05-02 22:00:27, av: Richard Nyström.Nål

Uppladdad: 2017-05-02 22:00:41, av: Richard Nyström.Nål

Uppladdad: 2018-11-06 15:23:02, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-11-06 15:23:15, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer: