I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FöutbGFt: Svenska Försvarsutbildningsförbundets (Försvarsutbildarna) förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1953 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tillkom år 2006 då organisationen bytte namn till Försvarsutbildarna. Till det yttre liknar medaljen den förra (CFBGFt) men företer ändå vissa skillnader i patina och karaktär vid besiktning.

Sedan 2006 har Försvarsutbildarna följande utmärkelser:

Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Förtjänstmedalj i guld
Förtjänstmedalj i silver (AVBILDAS NEDAN MED NY FRÅNSIDESTEXT).
Förtjänsttecken
Stor hederssköld i guld
Hederssköld i guld (NEDAN)
Hederssköld i silver (NEDAN)
Hedersstandar


 

Uppladdad: 2013-07-04 16:56:06, av: Richard Nyström.Åtsida - 2006 års version

Uppladdad: 2013-07-04 16:56:26, av: Richard Nyström.Frånsida - 2006 års version

Uppladdad: 2013-07-04 16:57:04, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-04 16:57:33, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-09-03 17:30:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-13 23:06:57, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer:
2018-03-06 14:55:13Mikael Sundbom
Enligt Unibest FM 2015 så ska det finnas en förtjänsttecekn i silver också.
Centralförbundet för befälsutbildning förtjänsttecken Silver 8:e CFBSM 1922, FKE nr:7:3 1954-04-14.

Gå in på följande länk och se.
http://dokument.forsvarsmakten.se/unibest/Unibest_FM_2015/webb/UniRFM_Utmarkelser/UniRFM_kap_02/UniRFM_kap_02.htm
2018-03-06 14:23:14Jonas Arnell
Mikaels kommentar fick mig att fundera över det som står skrivet kring den här medaljen.

Även om CFB bytte namn till Försvarsutbildarna, så är det ändå principiellt samma GFt. Den ska ha 1953 som instiftansår oavsett förändringen, på samma sätt som man alltid gjort då föreningar m.m. bytt namn och därmed marginellt justerat sina utmärkelser.

Men det ska vara två poster (CFBGFt och FöutbGFt) i listningen, det är helt riktigt, motiverat av namnändringen och inte av förändring i patina i sig. Även om det varit samma patina hade uppdelningen gjorts, men det är intressant för framtida faleristiker att man valt att ändra tillverkning något för att markera förändringen på en utmärkelse vars utseende egentligen inte hade behövts förändras...
2013-07-04 17:03:39Richard Nyström
Denna medalj har omredigerats/listats/uppdelats i två förtjänsttecken (2006) enligt information från källan (Försvarsutbildarna) samt litteraturomnämnanden (Braunstein 2007). Därför skillnad mellan CFBGFt och FöutbGFt - ej samma medalj fast de liknar varandra mycket.