I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HedLIVA: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Hedersledamotstecken   Sverige

Instiftad år: 1989 Valör: Guld
Ytterligare information:
Hedersledamotstecken
Detta akademiens främsta utmärkelsetecken utdelas sedan 1989 som synligt tecken på hedersledamotskap i Ingenjörsvetenskapsakademien till den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig grad befordrat akademiens ändamål.

Medaljstorlek: Inre cirkel 60 mm diameter och yttre hexagonal ram, mått över hörn 78 mm, försedd med kunglig krona. Inskription "För synnerligen värdefull insats". Bärs runt halsen i grönt (Hesselgren BG 18-12-20), 5 cm brett band med IVA-monogrammet i kvadratiska blå fält (Hesselgren RB 18-16-25).

Gällande bestämmelser fastställda 1989-05-18.

Utförd av Erik Lindberg och Sigurd Persson.


 

Uppladdad: 2016-08-26 22:13:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-08-26 22:15:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-25 21:31:34, av: Richard Nyström.Prins Daniel är den första kungligheten som mottagit hedersmedaljen sedan prins Bertil fick den 1920.

Kommentarer: