I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Litteratur: Litteratur - Svenska ordnar   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Järn
Ytterligare information:
1. Svenska ordnar och medaljer Fredrik Löwenhielm. Atlantis förlag Stockholm 1987.
Inbunden. 59 sidor och 36 sidor bilaga. Illustrerad i färg och svartvitt med foton och skisser. Innehåll: Ordensväsendets uppkomst och utveckling. Ordensväsendet i Sverige 1560 till 1974. Ordensväsendet i Sverige efter 1974. Medaljväsendets uppkomst och utveckling. Minnestecken och medaljer i Sverige. Hur man bär ordnar och medaljer. Bilagorna innehåller en översikt av de svenska ordnarna med förkortningar samt vissa stadgar. Dessutom litteraturförteckning.

2. Areen, Ernst E. / Lewenhaupt, Sten: NÄR OCH HUR BÖRA ORDNAR BÄRAS. Kortfattad handledning.
Eskilstuna: Öberg & Son, 1943. Andra omarbetade och utökade upplagan. 56 s + planscher. Häftad utan skyddsomslag. Illustrerad med planscher i färg och svartvitt.
(#126774)


 

Uppladdad: 2017-05-15 20:20:25, av: Richard Nyström.Svenska ordnar och medaljer Fredrik Löwenhielm. Atlantis förlag Stockholm 1987.

Uppladdad: 2017-05-15 20:34:25, av: Richard Nyström.Areen, Ernst E. / Lewenhaupt, Sten: NÄR OCH HUR BÖRA ORDNAR BÄRAS. Kortfattad handledning. Eskilstuna: Öberg & Son, 1943.

Uppladdad: 2018-11-01 09:11:15, av: Mikael Sundbom.Kort handledning utarbetad av KMO

Kommentarer: