I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

JkpgGM(2): Jönköpings kommuns medalj i guld - Junemedaljen (2)   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad före före 1949-05-18, osäkert när. Bilden föreställer miniatyr (arkivprov i brons) i 16 mm diameter. Tre varianter av denna medalj finns.
Konstnär: Å. Hammarberg.

Åtsida: Jönköpings stads vapen. Nedsänkt ring med texten "JÖNKÖPINGS KOMMUN".

Frånsida: Ring med lagerkrans. Texten "FÖR SAMHÄLLS- GAGNANDE GÄRNING" i 4 rader.

Detta är den andra medaljen som liknar utseendet på den första medaljen fast med ändrad text till "KOMMUN". Jmf JkpgGM(1): Jönköpings kommuns medalj i guld (1) och JkpgGM(3): Jönköpings kommuns medalj i guld (3).

Medaljen är numera ändrad och förenklad (version 3). Den kallas för "Junemedaljen" och ges till anställda inom kommunen som tjänstgjort 25 år eller mer. Den nyare medaljen saknar murkrona upptill.


 

Uppladdad: 2016-05-29 21:50:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: