I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SLKsm: Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
SLK grundades år 1924. (1944-05-19) 1967-09-15/nådigt tillstånd 1968-11-28 (för särskilt band).
Medaljen är av 8:e storleken (rektangulär, 30x24 mm)
Band: kluvet i grått, blått, grått, blått och grått.


 

Uppladdad: 2007-10-18 03:32:26, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2017-03-18 21:32:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-18 21:32:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-18 21:32:48, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-18 21:33:01, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2017-03-18 21:36:08, av: Richard Nyström.Brosch 22 mm i diameter, brons

Uppladdad: 2017-07-08 20:23:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 20:23:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-24 23:51:56, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2017-07-24 23:52:12, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2018-11-06 15:57:55, av: Richard Nyström.Åtsida - med tilläggstecken på bandet

Kommentarer: