I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SOFgm: Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1999 Valör: Guld

PDF
hkv 2013-05-13 16 991.56419 sveriges orkesterförbunds medaljer
sof förtjänsttecken.pdf

Ytterligare information:
Före 1999; Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj i guld.

20 års aktiv medverkan som musiker.


 

Uppladdad: 2016-06-15 15:21:40, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2017-01-29 14:55:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-29 14:56:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-20 19:34:07, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-20 19:34:34, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2013-03-25 23:47:59, av: Sara Backlund.SOF förtjänstmedalj i guld

Kommentarer:
2013-05-14 09:19:45Peder Peterson
De lägre förbundsmedaljerna i grupp L ärvda av RSAO har även de HKV godkännande.

Ärendet klargörs i nyligen uppladdad PDF
2013-03-30 19:42:20Sara Backlund
Denna medalj är inte godkänd att bäras på militär uniform enligt FM Uniformsbestämmelser.
2013-03-26 22:49:18Sara Backlund
Här kommer lite mer information om vem som kan tilldelas medaljen:
GULD tilldelas den
a) som under minst 25 år aktivt verkat på ett föredömligt sätt som musiker samt tillhört Riksförbundet i minst fem år.
b) som under minst 15 år deltagit i orkester och vid utdelningstiden varit musikalisk ledare i minst 10 år och som sådan i Riksförbundet ansluten orkester i minst fem år.
c) enskild person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för amatörmusiken på sin ort eller i Riksförbundets verksamhet.
2013-03-26 00:37:28Sara Backlund
I nuläget finns inte RSAOGM som egen rubrik. Denna medalj finns ju i HKV bestämmelser om utmärkelser under kap K. Borde den inte vara en egen medalj?

I HKV bestämmelser hittar man både RSAOGM och SORfbGM/SM under kap. K. Borde inte SOFfbgm/sm också vara under K?
2013-03-26 00:00:41Sara Backlund
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar (RSAO) och Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund (SOR) slogs samman 1999 och bildade Sveriges Orkesterförbund (SOF).
SOF förtjänstmedalj i guld delas ut till musikant som deltagit i 25 år samt till dirigent/ledare efter 20 år.
Orkestern ska ha varit ansluten till SOF i minst fem år.