I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthlvGM: Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Guld
Ytterligare information:
Band: gult med två blå ränder på vardera sidan.
Medaljen är av 8:e storleken.

Stockholms luftvärnsförening bildades 1926 som frivilligverksamhet för huvudstadens luftförsvar, som på den tiden var obefintlig.
Under åren 1937-39 ökades antal medlemmar avsevärt då oroliga tider nalkades.
Under kalla kriget kom verksamheten att inriktas mot frivillig befälsutbildning till luftvärnets krigsförband.
Övningar och utbildning bedrevs vid Roslagens Luftvärnsregemente Lv 3 i Norrtälje, och på Väddö skjutfält LvSS, luftvärnets skjutskola.
Lv 3 lades ned år 2000. LvSS finns kvar och används sparsamt av Amf 1.

Föreningens namn ändrades 1995 till Luftvärnets befälsutbildningsförbund, LvbfbGM.


 

Uppladdad: 2012-03-04 20:43:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-04 20:43:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: