Fritextsök medalj:

 

KorsnäsABGM: Korsnäs Aktiebolags medalj   Sverige

Instiftad år: 1955 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen har diametern 43 mm, förgyllt silver, vikt 40 gram. Tillverkare: C. C. Sporrong & Co., Stockholm.

Bäröglan skulle kunna föreställa en stiliserad timmersax.

Osäkert om detta är en minnesmedalj eller en förtjänstmedalj.

Korsnäs AB grundades år 1855 i orten Korsnäs utanför Falun och har därifrån även fått sitt namn. Företaget startades som ett sågverk och flyttades till Gävle år 1899. Flytten är en av Sveriges största industriflytter genom historien. Väl på plats i Gävle, som då var en blomstrande industristad, fortgick verksamheten på som tillverkade pappersmassa av spillet. Fem år senare (1915) följdes den av en sulfatfabrik. 1925 köptes när den första pappersmaskinen för att göra papper av pappersmassan. Under den närmsta perioden därefter drev Korsnäs AB en verksamhet baserad på ett sågverk som man samtidigt utvinner massa och tillverkar papper ifrån.
(Källa: Wikipedia) 

Uppladdad: 2013-09-01 22:40:59, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2013-09-01 22:41:13, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2013-09-01 22:41:32, av: Jonas Arnell.Åtsida med band

Uppladdad: 2016-05-05 19:36:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-05-05 19:36:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-05-05 19:44:20, av: Richard Nyström.Bronsjetong

Uppladdad: 2016-05-05 19:44:46, av: Richard Nyström.Bronsjetong

Uppladdad: 2016-05-05 19:45:10, av: Richard Nyström.Bronsjetong

Uppladdad: 2016-05-05 19:45:34, av: Richard Nyström.Bronsjetong - etui

Uppladdad: 2017-06-02 20:16:22, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-10-20 11:24:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-20 11:25:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-20 11:25:20, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: