I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

R/LoKavKMO: Kungl. Serafimerorden - Doporden   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
I samband med dop av tronföljare har barnet i krubban ett ordensband över kroppen, ett doporden. Ett sådant användes var vid dåvarande prins Carl (XVI) Gustafs dop år 1946. Senast förlänades till prinsessan Estelle, vid hennes dop (bild nedan).

Nuförtiden tilldelas barn till monarken Serafimerorden vid uppnådd myndighetsålder (18 år). Reglerna ändrades av regeringen 1995 som gjorde att det åter blev möjligt att efter ordensavskaffandet (1974) för svenska medborgare, att till medlemmar av kungahuset dela ut Serafimerorden.

Livrustkammarens samling.


 

Uppladdad: 2014-01-30 06:48:21, av: Richard Nyström.Dåvarande prins Carl (XVI) Gustafs dop år 1946. Gustav V (1858-1950); dåv kronprins Gustav (VI) Adolf (1882-1973); och, arvprins Gustav Adolf (1906-1947).

Uppladdad: 2012-02-23 14:04:03, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-23 14:04:20, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-05-23 11:02:52, av: Richard Nyström.HKH Prinsessan Estelle med doporden 22 maj 2012

Uppladdad: 2016-08-16 23:09:57, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2013-01-23 23:39:22Richard Nyström
I och för sig är det samma orden det handlar om men det är en specialvariant genom att det är frågan om ett kungligt spädbarn som får den. Senare byts den ut mot en reguljär variant. Det kan vara allmänintressant att ha den listad jämte den ordinarie under samma rubrik dvs Kungl. Serafimerorden.
2013-01-23 14:19:50Elias Sonnek
Bör dopbandet verkligen räknas som en separat utmärkelse?